واژه ای هست در ادبیات آلمانی به اسم " fernweh "  

به معنای "احساس دلتنگی برای جایی که هیچوقت نبودی و نرفتی " ...

دقیقا الان توهمین حالتم