حکایت من؟

حکایت این وبلاگ ؟

من یاسمن ملقب به گُلی متولد بیستُمین روز از آخرین ماه در میان کوچه های دلدادگیِ پاییز هستم. من عاشق نوشتن هستم و همین موضوع باعث شده که از سال ۹۳ تو بیان فعالیت داشته باشم. من به قول علی سلطانی :

لحظات میگذرد و ما حواسمان نیست اتفاقاتی که درگذران زندگی برایمان می‌افتد ،ذره ذره ذوق دلمان را کور می کند و این منِ امروزِ هر کدام از ما، که شباهتی به آدم پرهیاهو دیروز ندارد، ساخته و پرورده روزهای سختی است که گذشته است .گذشته است که نه، گذراندیم. به زحمت ، به مشقت ،به مرارت و محنت و رنج و درد و اندوه.

اولین وبلاگم جز وبلاگ های برتر سال ۹۴ شد. اینجا - گُلی -سومین وبلاگ من محسوب میشه. 

و گُلی عزیزم(وبلاگ)، متولد بیست و چهارمین روز از بهشتی ترین ماهِ فصل بهار سال ۱۳۹۹ هست.

امیدوارم من و گُلی دوست های خوبی براتون باشیم.