پاکت نامه هایم خالیست

دیگر نه خبری از تو دارم 

نه ز خود

اما میگویند زندگی همچنان باقیست...

آیا باقیست این جهان فانیم؟!

معین رضایی

پ. ن(24.خرداد) : تو از اون آدم عبور کردی و بله باقیه جهانت. به یه جایی رسیدم که احساس میکنم همه ی این عاشقانه ها تاریخ انقضاء شون تا دو ثانیه بعد از گفتنشون هست. چون بعدش همشون به یه مشت جمله های چرت و تو خالی تبدیل میشن