امروز از بیکاری سراغ باکس جوراب هام رفتم.

جوری که من به جوراب هام اهمیت میدم گاهی برای خودم هم جای تعجبه !

حتی مورد داشتیم که رفتم بازار هیچی نخریدم اما با یک جفت جوراب برگشتم خونه 

اخه بر این باورم که کافیه جوراب سوراخ بپوشی خیابوناهم موکت میشن .

پ.ن:صد نفر بیننده قطعا برام با ارزشه :)