الان فقط نیاز دارم بغلم کنی حرکتی به قدمتِ خودِ بشریت که معنایش خیلی فراتر از تماس دو بدن است در آغوش گرفتن یعنی از حضورِ تو اِحساس تهدید نمی کنم نمی ترسم این قدر نزدیک باشم می توانم آرام بگیرم در خانه یِ خودمم احساسِ امنیت می کنم و کنارِ کسی هستم که درکم می کند. می گویند هر بار کسی را گرم در آغوش می گیریم یک روز به عمرمان اضافه می شود. پس لطفا مرا بغل کن. 

*پائولو کوئلیو*

آدم وقتی حالش خوبه که حالش خوبه وقتی قهره یا حالش بده باید بغلش کنی چون اون موقع ها آدم دلش گرفته، دلش بغل میخواد. میشه یادت بمونه؟

" بغل " خیلی مهمه چون هر جا سرد باشه اونجا گرمه،هر چی سخت بگذره اونجا نرمه،انقدر مهمه که توش میشه دوباره به دنیا اومد بزرگ شد...دنیارو آب ببره، اما اونجا میشه با خیال راحت آدمو خواب ببره... بغلم کن یه جوری امن و امان که نخوام دیگه ازش بیرون بیام...

*پریسا زابلی پور*

پ. ن: وقتی میگم همه عین هم میگن دوستت دارن عین هم میگن میمیرن برات عین هم میگن میخوان برن. یه روزایی بود که میمِ داستان من دل رفتن نداشت. پس چیشد که رفت؟

پ. ن:صبا این روزا زیادی داره رو ذهنم کار میکنه تا بزارمت کنار :)