بعد از 4 سال و نیمی که این همه عشق به پاش ریختم بهم گفت اینا همه از سر هورمون و هوسه. بعدا که عقلمون بیاد سرجاش ومنطقمون بیاد بالا از انتخاب هم پشیمون میشیم. اینه جواب عشقی که من به پاش ریختم؟! گفت یه مدت از هم دور بمونیم این هوس از سرمون میوفته.درصورتی که من هر جای رابطه رو میبینم منطق هم کنار رفتار هامون بوده و همیشه خودمون اینو بیان میکردیم حتی سعی میکردیم خیلی منطقی با اشتباهاتون مواجه بشیم. 

اگه کسی عاشقتونه با این حرفا دلشو نشکونین. رفتنتون به اندازه ی کافی عذاب آور هست. با این حرفا بیشتر دلشو خورد میکنین.