همین چند دقیقه ی پیش از روی دلتنگی به صفحه ی اینستاگرام میم سر زدم. همین که باز کردم چشمم به بیو روی صفحه افتاد. من و میم یه نماد داشتیم یه اسم "مریخ". دیگه رو صفحه اش نبود. همین کافی بود تا دوباره. تپش قلب بیاد سراغمو بغضم بترکه :(

منم با گریه مریخ روی بیو اینستاگرام خودمو پاک کردم :(

یه جا خوندم مگه ما چند بار به دنیا میایم که این همه می‌میریم؟ :(

کاش میشد دیگه دوستش نداشت :(