چقدر دردناکه فکر کردن به اینکه کسی که الان دوسش داری و دوستت داره، ممکنه یه روزی برسه که دیگه دوستت نداشته باشه...

و این فکر تو این لحظه دردناک ترین فکریه که میتونه قلبمو به درد بیاره

من حتی پذیرفتم که دیگه ندارمش و این پذیرش به روی درد های قبلیم بار اضافه ای هست که مجبورم تحملش کنم