اگه دوسش داری بهش بگو، بگو که واست از هر چیز دیگه ای تو این دنیا قشنگتره و اینکه وقتی میخنده دنیای خاکستریت رنگی رنگی میشه. بهش بگو چقدر بغلشو میخوای. ممکنه یه شب به خودت بیای و ببینی دیر شده باشه. ممکنه یه نفر جاتو گرفته باشه. ممکنه حسرت همه ی این حرفا تو دلت بمونه...