نمیدونم شما یادتون میاد یا نه؛ اما یه زمانی "اصل دادن" مُد شده بود!

مثلا طرف پیام می‌داد می‌گفت : اصل میدی؟

حالا اصل دادن شامل چه چیز هایی می‌شد؟

°اسم + سن + شهر محل سکونت!