شاید یلدا وقتِ اضافه ی دنیا به ما آدم هاست؛

تا "دوستت دارم" هایی که روی دلمان مانده را

به یکدیگر بگوییم. 

پ. ن1:کی فکرشو می‌کرد یلدای پارسال با امسال انقدر متفاوت باشه. پارسال همه سعی داشتن تکنولوژیُ کنار بزارن و باهم خوش باشن اما امسال همه به وسیله ی این تکنولوژی ها باهم ملاقات میکنیم.

پ.ن2:قدر ثانیه های زندگیمون رو بدونیم 

پ.ن3:این گل نرگس زیبا تقدیم نگاهتون :) یلدا مبارک